Kurvits Studio

Kurvits Studio

Pedagoogiline disain mõtestatud õppimise ja õpetamise jaoks. Toetame õpetajaid õpikeskkonna loomisel, milles õppija on kaasatud õppeprotsessi ja säilib õpimotivatsiooni. Oleme tugi