Kvaliteedi tagamise alused


Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. Täienduskoolituse õppekavade, täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
1.1 Täiendkoolituse õppekavad on vastavuses täienduskoolituse standardis sätestatuga.
1.2 Koolitajateks on Marina Kurvits ja Jüri Kurvits
1.3 Kõik täienduskoolitused toimuvad kas koolituse tellinud Asutuse ruumides või selle poolt valitud asukohas.
1.4 Kõigil täienduskoolitustel on õppijate toetamiseks loodud veebipõhine keskkond.

2. Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord
2.1 Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui ka veebipõhiselt vastates vastavale küsimustikule.
2.2 Tagasisidet kogutakse vaid nendelt isikutelt, kes saavad koolituse lõpetamisel tunnistuse.