Koolitused


Pakume erinevaid sisekoolitusi asutustele. Mõningate koolituste lühikirjeldused on toodud allpool. Täpse õppekava saame koostada pärast tutvumist teie asutuse eesmärkide ja väljakutsetega. Sageli kohtume asutuse juhtkonnaga ja/või õpetajatega enne koolise algust, et selgitada välja konkreetse asutuse vajadused ning just nendest me lähtumegi õppekava koostamisel.
Märksõnad, mis iseloomustavad meie koolitusi:

  • kasutame suurel hulgal näiteid, mis läbinud koolikatsetused;
  • me ei jää ainult teooria tasemele;
  • oleme ise rollimudeliteks, so mudeldame neid teadmisi ja oskusi, mida õpetame;
  • probleemipõhine lähenemine;
  • paindlikkus;
  • õppijakeskne lähenemine;
  • koostöö ja üksteiselt õppimine;
  • tulemuslik digiõpe.