Koolitajad


Täienduskoolitusega seotud täiskasvanute koolitajad

Marina Kurvits, pedagoogilise disaini stuudio Kurvits Studio OÜ asutaja ning õpetajate koolitaja, Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi doktorant infoühiskonna tehnoloogia alal. Aastaid töötanud koolis haridustehnoloogina, samuti töötanud Tiigrihüppe SA koolitajana. Avaldanud teaduslikke artikleid veebipõhise õppimise ja õpetamise teemal. Võitnud erinevaid õpetajate konkursse ning auhindu. Töötanud välja ning viinud läbi hulganisti õpetajate täiendkoolitusi nii Eestis kui ka välismaal. Esinenud rahvusvahelistel konverentsidel õppimise ja õpetamise teemal. Aastal 2012 pälvis Tallinna Haridusameti tunnustuse „Aasta eÕpetaja“. Täpsem informatsioon siin.

Jüri Kurvits, Helsingi Ülikooli doktorant matemaatika didaktika alal ning õpetajate koolitaja. Aastaid töötanud Tallinna Ülikoolis matemaatika didaktikuna ning õpetajakoolituse õppekavade arendusjuhina. Samuti töötanud 12 aastat matemaatika õpetajana. Avaldanud hulganisti teaduslikke artikleid õpetamise ja õppimise teemal. Töötanud välja ning viinud läbi hulganisti õpetajate täiendkoolitusi nii Eestis kui ka välismaal. Esinenud rahvusvahelistel konverentsidel. Aastal 2012 pälvis Tallinna Haridusameti tunnustuse „Aasta innovaatiline õpetaja“.