gallery/img_3757

Tere tulemast Kurvits Studio

töötuppa!

Siit leiate parimad pakkumised  

asutustele

gallery/imag1421
gallery/imag1422
Leidke lahendus enda jaoks

Pakume erinevaid sisekoolitusi asutustele. Mõningate koolituste lühikirjeldused on toodud allpool. Täpse õppekava saame koostada pärast tutvumist teie asutuse eesmärkide ja väljakutsetega. Sageli kohtume asutuse juhtkonnaga ja/või õpetajatega enne koolise algust, et selgitada välja konkreetse asutuse vajadused ning just nendest me lähtumegi õppekava koostamisel.

Märksõnad, mis iseloomustavad meie koolitusi:

  • kasutame suurel hulgal näiteid, mis läbinud koolikatsetused;

  • me ei jää ainult teooria tasemele;

  • oleme ise rollimudeliteks, so mudeldame neid teadmisi ja oskusi, mida õpetame;

  • probleemipõhine lähenemine;

  • paindlikkus;

  • õppijakeskne lähenemine;

  • koostöö ja üksteiselt õppimine;

  • tulemuslik digiõpe.

gallery/untitled design-8
gallery/imag6495
gallery/imag1422

See on kõige populaarsem õppekava koolide ja kõrgkoolide seas. Tegemist on üldjuhul pikaajalise koolitusega, mille käigus toetame õpetajaid/õppejõude muutuva õpikäsituse rakendamisel praktikasse.

 

Õppija kaasamine õppeprotsessi ning tema õppimise ja iseseisvuse toetamine digivahendite abil
 (Muutuva õpikäsituse rakendamine praktikasse)

Hindamine on õppeprotsessi oluline komponent ning seda peaks kasutama õpilase arengu toetamise eesmärgil. Antud koolituse raames vaadeldakse õppimist toetavat hindamist ning käsitletatakse erinevaid veebipõhiseid vahendeid, mille abil saab luua tagasisideteste, online konsultatsioone ning erineviad veebipõhiseid vorme sh selliseid teste, mis parandavad töid “ise” ning saadavad tulemused lastele e-postile.

Ümberpööratud klassiruum kui võimalus muuta õppeprotsess mõtestatuks ja õpilasekesksemaks

Kaasaegse kooli üheks teravamaks probleemiks on õpilaste passiivsus. Tõsiseks mureks on ka see, et õppijad ei oska kriitiliselt mõelda, lahendada tiheda koostöö kaudu probleeme ning olla loovad.  Tänapäeva õpilased vajavad traditsioonilise tunni asemel teistsugust lähenemist ning metoodikaid. Üheks õpilasekeskseks stsenaariumiks on „ümberpööratud“ klassiruum (flipped classroom).

Õppimist toetav hindamine