Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused 

 

1. Täienduskoolituse õppekavade, täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
1.1 Täiendkoolituse õppekavad on vastavuses täienduskoolituse standardis sätestatuga.
1.2 Koolitajateks on Marina Kurvits ja Jüri Kurvits.
1.3 Kõik veebipõhised täienduskoolitused toimuvad Kurvits Studio OÜ poolt disainitud veebipõhisel platvormil.


2. Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord
2.1 Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii e-posti teel kui ka veebipõhiselt vastates vastavale küsimustikule.
2.2 Tagasisidet kogutakse vaid nendelt isikutelt, kes saavad koolituse lõpetamisel tunnistuse.