Pedagoogilise disaini 

stuudio

Kogemused, teadmised ja strateegiad 

MÕKi rakendamisel praktikasse

Meist kirjutatakse

ja räägitakse

gallery/edugalaxy_logo_2-2
gallery/tlyyk

Tallinna Ülikool

Haridusinnovatsiooni Keskus

 

gallery/raadio-4
gallery/lr4-logo-rgb-lv

Milles seisneb Kurvits Studio unikaalsus ning miks peaksite tegema koostööd meiega?

Suur praktiline kogemus ning kõrgetasemeline kompetents õppeprotsessi disainimises

gallery/1443452470_free-14
gallery/1443452470_free-14

Fookuses on praktiline töö ning uute teadmiste ja oskuste rakendamine praktikas

gallery/1443452470_free-14

Toetame õpetajat ka väljaspool auditoorset õppetööd ning kindlalt viime ta tulemuseni

gallery/1443452470_free-14

Meiega koostööd teinud õpetajad on võitnud erinevaid konkursse ning pälvinud aasta õpetaja tiitleid

Me ei õpeta õpetajatele seda, kuidas õpilasi paremini valmistada eksamiteks.

Me aitame saavutada õppijakesksemate õpetamismeetodite rakendamine praktikas. Töötame välja stsenaariumid, mille korral õppimine põhineb õppija enese aktiivsusel probleemide lahendamisel ning eeldab, et õppija ise konstrueerib oma teadmisi koostöös kaasõppijatega. 

5 põhisammu õpetaja toetamisel:

Muudame lähenemist õppeprotsessile

Õpetöö planeerimine innovaatilise stsenaariumi järgi

Õppematerjalide loomine läbi tiheda koostöö

gallery/untitled design-2
gallery/untitled design-3
gallery/untitled design-2

Kuidas?

gallery/maxresdefault

Õppimist toetav

hindamine

Õppematerjalide katsetamine praktikas ja jagamine kolleegidega

gallery/untitled design-5
gallery/untitled design-6
gallery/

IKT ei ole asi iseenesest, vaid see toetab õppeprotsessi ning aitab saavutada püstitatud eesmärke

gallery/1443452470_free-14